Ihmisen hinta

On ollut tiedossa, että tulevassa sote-uudistuksessa täytyy tasata terveydenhuollon kustannuksia toimijoiden kesken, koska osa ihmisistä aiheuttaa suurempia hoitokustannuksia kuin toiset.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella luodaankin jo niin sanottua kapitaatiomallia, jossa jokaiselle ihmiselle määritellään hinta, jonka häntä hoitava sote-keskus saa. (HS 10.4.)

Lue lisää JP Kunnallissanomista.