Vammaisten asialla

Jalasjärveläinen Sari Riskumäki valittiin kesäkuun alussa Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtajaksi. Hän näkee neuvoston vammaisten ihmisten vaikutuskanavana sekä viranomaisten ja päätöstentekijöiden yhteistyöelimenä.

Maakunnallisella vammaisneuvostolla on paljon tehtäviä. Se vaikuttaa tulevaan maakunnan toiminnan suunnitteluun sekä asioiden valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla.

– Yksi tärkeimmistä asioista on vammaisten ihmisten äänen tuominen esille ja sen varmistaminen, että heidän äänensä kuullaan. Vammaiset on otettava mukaan jo maakunnan asioiden suunnittelussa, Riskumäki painottaa.

Neuvosto voi tehdä maakunnan toimielimille aloitteita, lausuntoja ja kannanottoja sekä vaikuttaa muun muassa strategioihin. Päätösvaltaa neuvostolla ei ole.

Lue lisää JP Kunnallissanomista.